ธนาคาร ใหญ่ 3 เจ้า ปิดให้บริการในจ. สมุทรสาคร จากเหตุ โควิด

ธนาคาร ใหญ่ 3 เจ้า ปิดให้บริการในจ. สมุทรสาคร จากเหตุ โควิด

ธนาคาร ใหญ่ทั้ง 3 เจ้าได้แก่ ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย และกรุงเทพนั้น ได้ทำการปิดการให้บริการในตัวธนาคารสาขาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัด สมุทรสาคร เนื่องมาจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19ธนาคาร ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย และกรุงเทพนั้น 

ได้มีการประกาศปิดให้บริการในตัวธนาคารสาขาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัด สมุทรสาคร เนื่องด้วยเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 โดยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้รุกลามไปมากกว่านี้ นับตั้งแต่ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นี้เป็นต้นไป

องค์การสะพานปลา ( อสป. ) ได้ดำเนินการสั่งระงับการดำเนินงานของ สะพานปลา สมุทรสาคร และ สมุทรปราการ เป็นการชั่วคราว เพื่อทำการควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด-19  ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่อื่น ๆ ได้

อสป. ได้มีการเรียกประชุมกรณีพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัด สมุทรสาคร ทำให้มีความจำเป็นต้องสั่งระงับการดำเนินการทั้งหมดของ สะพานปลา ทั้งในส่วนของท่k สมุทรสาคร และท่า สมุทรปราการ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายออกไปมากกว่านี้

โดยนายมณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ได้กล่าวว่า หลังมีการตรวจพบการแพร่ระบาดของผู้คิดเชื้อโควิด-19 ในหลายพื้นที่ด้วยกัน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสะพานผ่า และท่าเทียบเรือประมงทั้ง 18 แห่งทั่วประเทศนั้น ได้มีข้อสรุปจากการนัดประชุมวาระเร่งด่วนในกรณีนี้ว่า

ให้มีการระงับการดำเนินการต่าง ๆ ของสะพานปลาสมุทรสาคร และสะพานปลาสมุทรปราการ เป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดนั้นจะคลี่คลายลง ทั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19

ซึ่งก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมว่า โดยจะมีการผ่อนปรนให้กับผู้ประกอบการเรือทั้งหลายที่ถึงกำหนดในการเข้าจอดที่สะพานปลาสมุทรสาคร แต่ก็จะมีการจำกัดพื้นที่ควบคุม รวมไปถึงการประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อทำการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อในเชิงรุก ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งเป็นการค้นกลุ่มเสี่ยง ในบรรดาแรงงานต่างชาติที่ได้ทำงานในพื้นที่ และในส่วนงานดังกล่าว

นอกจากนี้แล้ว นายมณเฑียร ยังได้กล่าวถึงการดำเนินการอื่น ๆ เพื่อเป็นการจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าว ไว้ประมาณนี้ ในเบื้องต้นแล้วยังพบผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่ใต้ความรับผิดชอบของ อสป. แต่ทางหน่วยงานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด เนื่องด้วยมีการคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งพนักงาน และประชาชนผู้ใช้บริการ จึงได้ทำการระงับการดำเนินการต่าง ๆ ของสะพานปลาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรปราการ

คลัง แนะผู้รับสิทธิ คนละครึ่ง เฟส 2 เร่ง ยืนยันตัวตน

กระทรวงการ คลัง แนะนำให้ผู้ที่รับสิทธิในโครงการ คนละครึ่ง เฟส 2 เร่งรีบทำการ ยืนยันตัวตน เพื่อที่ทางหน่วยงานรัฐสามารถจะสรุปจำนวนผู้ได้รับสิทธิในรอบที่ผ่านมาได้ ในเวลานี้มีจำนวนที่เรียบร้อยแล้วประมาณ 75% จากทั้งหมด

ทางกระทรวงการ คลัง ได้ออกมาแนะนำให้ผู้ที่ได้รับสิทธิไปภายในโครงการ คนละครึ่ง เฟส 2 ให้เร่งรีบในการ ยืนยันตัวตน เพื่อที่ทางหน่วยงานจะสามารถสรุปจำนวนของผู้ที่จะได้รับเงินภายในโครงการได้ โดยจำนวนของผู้ที่ยืนยันตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น คิดเป็นอัตราส่วนอยู่ที่ 75% ของทั้งหมด

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการเปิดให้ทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ไปแล้วนั้น ทางหน่วยงานได้มีการดำเนินการแจ้งยืนยันสิทธิผ่านช่องทาง มือือ และให้ผู้ได้รับสิทธิดำเนินการผ่านแอพเป๋าตัง เพื่อเป็นการยืนยัน และเปิดการใช้งานสิทธิ

ที่จะทำการจ่ายเงินเข้าระบบของผู้ได้รับสิทธิ ไปใช้จ่ายตามข้อกำหนดของโครงการ ภายในวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม เป็นวงเงิน 3,500 บาท และใช้ได้ 150 บาทต่อวัน

ทั้งนี้นั้นพบว่าในปัจจุบัน มีผู้ทำการยืนยันตัวสำเร็จไปแล้วประมาณ 75% ของผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด จึงทำการแนะนำให้ผู้ที่ได้รับสิทธิแล้วยังไม่ได้มีการดำเนินการยืนยันตัวตนนั้น ให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว

โดยการยืนยันตัวตนนั้นสามารถทำได้หลายช่องทาง ได้แก่

1.ทำการยืนยันผ่านระบบของแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

2.ยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารสาขา ของธนาคารกรุงไทย

3.ยืนยันตัวตนผ่านช่องทางตู้ ATM ที่มีสีเทาของธนาคารกรุงไทย โดยกระบวนการดังกล่าวนั้นต้องทำการใช้บัตรประชาชนควบคู่ด้วย

นอกจากนี้แล้ว เมื่อได้รับสิทธิและสามารถใช้เงินได้แล้วนั้น ก็ขอให้มีการใช้จ่ายภายในระยะเวลา 14 วันตั้งแต่เริ่ม หรือก็คือวันที่ 14 มกราคม 2564 มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิดังกล่าวไปโดยอัตโนมัติ

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า