กระทรวงแรงงาน ประกาศ รับสมัครงาน ณ ประเทศ ซาอุดีอาระเบีย 43 อัตรา

กระทรวงแรงงาน ประกาศ รับสมัครงาน ณ ประเทศ ซาอุดีอาระเบีย 43 อัตรา

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประกาศเปิด รับสมัครงาน ณ ประเทศ ซาอุดีอาระเบีย โดยมีตำแหน่งงานทั้งหมด 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. – 9 ก.ย. 2565 (30 ส.ค. 2565) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประกาศเปิด รับสมัครงาน ในตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งหมด 43 อัตรา ซึ่งจะเป็นการทำงานภายในประเทศ ซาอุดีอาระเบีย ที่จะได้รับเงินอยู่ที่เดือนละ 2,000 – 3,000 ริยาล หรือประมาณ 18,766 – 28,149 บาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. – 9 ก.ย. 2565

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า 

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานซาอุดีอาระเบียกับนายจ้างบริษัท AL Madeed Contracting Est. ซึ่งประกอบกิจการก่อสร้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน ทางเท้า สิ่งอำนวยความสะดวกบนท้องถนน สะพาน และอุโมงค์ จำนวน 43 อัตรา

คุณสมบัติเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 22 – 45 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอเข้าใจ ในตำแหน่งพนักงานขับรถและควบคุมดูแล 30 อัตรา (Heavy Drivers and Operators), ช่างเครื่องยนต์ (Mechanic) จำนวน 10 อัตรา, ช่างไฟฟ้า (Electrician) จำนวน 2 อัตรา, และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Data Entry) จำนวน 1 อัตรา

โดยหากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ค่าจ้างเดือนละ 2,000 – 3,000 ริยาล หรือประมาณ 18,766 – 28,149 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565) โดยนายจ้างจะจัดเตรียมที่พักให้ฟรี จ่ายค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปทำงานครั้งแรก ค่ารักษาพยาบาลและประกันสุขภาพ ซึ่งคนหางาน ที่สนใจสามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “การจัดส่งแรงไทยไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นเรื่องที่กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยหลังจากการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างสองประเทศ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งคนหางานและดำเนินการเพื่อจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานซาอุฯมาโดยตลอดทำให้มีผู้ลงทะเบียนประสงค์ไปทำงานซาอุดีอาระเบีย ผ่าน e-Service ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศแล้ว ทั้งสิ้น 2,402 คน แยกเป็นชาย 1,601 คน หญิง 801

ขณะนี้นายจ้างซาอุฯ เริ่มทยอยแจ้งความต้องการทั้งในตำแหน่ง 

และระดับวุฒิการศึกษาที่หลากหลายเพิ่มขึ้น อาทิ ตำแหน่งผู้จัดการพยาบาล พยาบาล ผู้ดูแลผู้ป่วยหรือคนชรา พนักงานทำความสะอาด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ พนักงานตัดขนสัตว์เลี้ยง ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม และล่าสุดพนักงานขับรถและควบคุมดูแล โดยตำแหน่งงานทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีความต้องการตั้งแต่ระดับปริญญาเอกจนถึงไม่จำกัดวุฒิการศึกษา”

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า นอกจากความพยายามในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานซาอุฯ โดยรัฐจัดส่งแล้ว ในขณะเดียวกันกรมฯพร้อมสนับสนุนให้เกิด Business Matching โดยไม่ปิดกั้นการจัดส่งระหว่างบริษัทจัดหางานเอกชนด้วยกัน

โดยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 กรมฯได้เป็นสื่อกลางเชิญผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศที่มีความสนใจจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมมูซาเนต (Musaned) จากผู้แทนกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคม ซาอุดีอาระเบีย โดยโปรแกรมดังกล่าวจะใช้ในกระบวนการจัดหางานของตำแหน่งงานประเภทแรงงานในบ้าน ทุกขั้นตอน เช่น การทำสัญญาจ้าง การอนุมัติ การติดตามผลการพิจารณาต่าง ๆ เป็นต้น

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า “สำหรับผู้ที่มีความประสงค์สมัครงานสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆ ชั้น 12 อาคารสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ทางเว็บไซต์ doe.go.th/overseas หลังจากนายจ้างคัดเลือกคนหางานด้วยตนเอง ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” 

สำหรับการ สอบ ก.พ. 64 ที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ผู้สอบจะต้องไม่ลืม อัปโหลดรูป พร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังต่อไปนี้ โดยผู้ที่ สอบ ก.พ. 64 ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 จะต้อง อัปโหลดรูปผู้สอบ ภายในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 และผู้ที่ สอบ ก.พ. 64 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ให้ทำการ อัปโหลดรูปภาพผู้สอบ ภายในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ซึ่งตัวระบบอัปโหลดรูปผู้สอบ จะปิดในวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า